20131101FallBarnSpotsy-00420131101FallBarnSpotsy-00520131101FallBarnSpotsy-007-220131101FallBarnSpotsy-00820131201FLnightShots-00220140129IcySunsetFL-03420140203NightShotsFL-00820140205SunsetOnLake-01820140208CanoeDockFL-01620140208CanoeDockFL-02220140208CanoeDockFL-02220140213BeachChairsFL-03520140227Spotsy-03220140308TheClubFL-01220140317WhiteReflectionsFL-01820140322ClubHouseNightFL-01820140415SpringFlowerTrees-07320140430PinkPetalBlankets-01220140630FLkEveningWalk-019-Edit (4x6/8x12)